Smlouva: Část 5 Postřikovač

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 961
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 229 900,00
Zadávací řízení: Část 5 Postřikovač

Název (předmět)

Část 5 Postřikovač

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku zemědělského stroje pro učňovské středisko dle specifikace uvedené v příloze č. 4 této výzvy a zadávací dokumentace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 3).

Zadavatel

  • Úřední název: Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 72081368
  • Poštovní adresa:
    Hlavní 169
    250 89 Lázně Toušeň

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy