Smlouva: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 288 741,16
Cena v Kč vč. DPH: 6 399 376,80
Zadávací řízení: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa

Název (předmět)

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a odvodnění silnice II/115 v km 14,820 – 15,190 v celkové délce cca 0,367 km. Komunikace prvního úseku je mezi mostem přes Berounku a železničním přejezdem trati Praha Smíchov – Plzeň hl. n. (TU 0202 DU D1, 08). Rekonstrukce zahrnuje výměnu obrusné vrstvy, zesílení konstrukce zlepšením podkladních konstrukčních vrstev, zkapacitnění odvodňovacího proužku s osazením nových obrubníků podél chodníku k usměrnění srážkových vod z vozovky a úpravu krajnice.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy