Smlouva: Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka a.s.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 879
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 995 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 204 192,00
Zadávací řízení: Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka a.s.

Název (předmět)

Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka a.s.

Stručný popis

Předmětem zakázky je další příprava vodovodního přivaděče D3, která předpokládá spolupráci s budoucím investorem Úpravna vody Želivka.
Jedná se o technické, ekonomické a právní služby a poradenství od fáze prezentace konceptu řešení v orgánech ÚVŽ, přes jeho detailní rozpracování a projednání s ostatními dotčenými subjekty, zejména vlastníky provozně souvisejících vodovodů (DSO Javorník – Benešov, DSO Posázavský skupinový vodovod) a dalšími obcemi a městy v regionu, které se potenciálně mohou připojit na vodovodní přivaděč, až po finální návrh řešení včetně případného zpracování dohod o budoucí spolupráci.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy