Smlouva: Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 873
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 39 238 350,78
Cena v Kč vč. DPH: 47 478 404,44
Zadávací řízení: Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Název (předmět)

Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je realizace novostavby komunikace II. třídy podél severního břehu řeky Litavky v úseku od dálničního nájezdu III/11547 k ul. Fučíkova včetně jejího odvodnění a osvětlení. Umístění stavby je v prostoru mezi dálnicí D5 na severozápadní straně a řekou Litavkou na straně jihovýchodní. Zájmové území je rovinaté, mírně se svažující k jihovýchodu, bez vzrostlé zeleně – vyjma zeleně na stávajícím na stávajícím tělese komunikace II/11547 a nově vysázené zeleně v jihovýchodní části zájmového území vedle stávajícího protipovodňového valu. Pozemky v současnosti navazují na svém západním okraji na stávající zástavbu obce. V zájmové lokalitě se do budoucna předpokládá vznik průmyslové zóny. Lokalita je v současnosti chráněna protipovodňovým valem, který není součástí tělesa komunikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy