Smlouva: Oprava střechy u objektu v k. ú. Perštejnec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 867
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 441 993,00
Cena v Kč vč. DPH: 534 812,00
Zadávací řízení: Oprava střechy u objektu v k. ú. Perštejnec

Název (předmět)

Oprava střechy u objektu v k. ú. Perštejnec

Stručný popis

Objekt je pravidelného obdélníkového tvaru, dvoupodlažní, s rovnou jednoplášťovou střechou. Obvodové zdi jsou zděné, stropy jsou z betonových dílců.
Rozměry budovy. Šířka 12,7m, délka 43,75m, výška asi 6 m.
Popis poptávaných prací:
- před zahájením prací dojde k zabezpečení staveniště proti nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob a možnému pádu nečistot a břemen,
- bude nutné v případě potřeby zajistit povolení vstupu na sousední pozemek s majitelem tohoto pozemku p. č. 111/101 (PERSONNEL WELFARE, s.r.o., nám. Pod Branou 455/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec)
- při rekonstrukci dojde k očištění stávající střešní asfaltové krytiny od popínavých rostlin a hrubých nečistot a to mechanicky a následně tlakovou vodou,
- provede se přizvednutí stávajícího vedení hromosvodu, v případě potřeby bude vedení rozpojeno a opětovně spojeno, následně bude provedena revize hromosvodné soustavy,
- dojde k demontáži klempířských prvků střechy (závětrné lišty, okapové plechy, žlaby a svody)
- dojde k revizi střešní krytiny, v místech prasklin a boulí dojde k opravě živičné krytiny, opravena budou také místa po demontáži okapových plechů a závětrných lišt,
- bude provedena nová krytina v celoplošném natavení s dostatečným překrytím, vzhledem k tomu, že jde o střešní konstrukci ve spádu pouze okolo pěti procent musí být nová krytina pečlivě navařena na obvodové klempířské prvky,
- dále dojde k montáži nových žlabů a svodů,
- před rekonstrukcí je třeba odstranit náletové dřeviny a trávy okolo budovy, odborným způsobem prořezat stromy po obvodu celého objektu, a také popínavé keře na fasádě,
- provede se očištění od rzi a následně nátěr výlezového žebříku na střechu,
- veškerý odpad ze své činnosti dodavatel odborně zlikviduje, plechy budou odvezeny do Sběrných surovin,
- pro výškové práce je počítáno se zvedací pojízdnou plošinou, věží.

Přístup na střešní konstrukci je z jihovýchodu ocelovým žebříkem.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy