Smlouva: Výstavba centrální kotelny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 845
Datum uzavření smlouvy: 02.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 068 063,45
Cena v Kč vč. DPH: 13 392 356,77
Zadávací řízení: Výstavba centrální kotelny

Název (předmět)

Výstavba centrální kotelny

Stručný popis

Stavební práce budou spočívat ve výstavbě centrální kotelny na štěpku pro vytápění budov školy, a sice hlavní budovy, domova mládeže s učebnami, dílen, ubytovacích prostor pro učitele a tělocvičny. Kotel na štěpku bude umístěn ve stávajícím prostoru dílen, ve kterém jsou rovněž k dispozici i prostory na uskladnění štěpky. Dále budou provedeny rozvody tepla do jednotlivých budov s tím, že nové předizolované potrubí bude uloženo do výkopů a zahrnuto zeminou. V jednotlivých objektech budou instalovány nové stanice, které budou teplem zásobovat otopnou soustavu příslušného objektu a zároveň budou zajišťovat ohřev teplé vody pro příslušný objekt s tím, že tyto stanice budou napojeny na primární části teplovodů vedených ze zdroje tepla a budou provedeny jako tlakově závislé. Ohřev teplé vody bude řešen ohřevem v nepřímotopených akumulačních ohřívačích.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy