Smlouva: „Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 808
Evidenční číslo: S45/00177032/2019
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 401 612,00
Cena v Kč vč. DPH: 485 950,52
Zadávací řízení: „Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“

Název (předmět)

„Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem „Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Kupní smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 (dále jen „ICT vybavení“). ICT vybavení bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis ICT vybavení určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy