Smlouva: Stavební úpravy WC v budově KÚSK - II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 803
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 995 139,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 624 118,00
Zadávací řízení: Stavební úpravy WC v budově KÚSK - II. etapa

Název (předmět)

Stavební úpravy WC v budově KÚSK - II. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele prováděny stavební práce.
Zadavatel požaduje provést stavební úpravu WC v budově KÚSK v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo a dle dokumentace pro realizaci stavby uvedené v příloze č. 3 této výzvy.
Účastník vyplní výkaz výměr uvedený v příloze č. 6 této výzvy. Tuto vyplněnou tabulku přiloží do své nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne: 14. 11. 2018 v 10,00 hodin s kontaktní osobou: Bc. Karel Kulhavý, email: kulhavy@kr-s.cz tel.: 257 280 405

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy