Smlouva: Zhotovení projektové dokumentace na akci III/3308 Velenka - Semice, rekonstrukce silnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 255 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 518 550,00
Zadávací řízení: Zhotovení projektové dokumentace na akci III/3308 Velenka - Semice, rekonstrukce silnice

Název (předmět)

Zhotovení projektové dokumentace na akci III/3308 Velenka - Semice, rekonstrukce silnice

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rozšíření stávající vozovky mezi obcemi Velenka a Semice dle platných norem, TP a TKP. Dle výsledků diagnostiky bude provedeno seříznutí stávajících krajnic (zazubení do stávající vozovky), zhutnění pláně na požadovanou úroveň, pokládka nového spodního souvrství, ložné a obrusné vrstvy, dosypání, zhutnění krajnic a reprofilace příkopů, včetně stanovení nového vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DIO, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy