Smlouva: Oprava střechy haly v objektu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 791
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 323 232,00
Cena v Kč vč. DPH: 391 110,72
Zadávací řízení: Oprava střechy haly v objektu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826

Název (předmět)

Oprava střechy haly v objektu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci střešní krytiny a klempířských prvků, aby nedocházelo nadále k zatékání do nosných konstrukcí.
Na základě zjištění, že dochází k zatékání do budovy díky dožilé povlakové asfaltové krytině, bude nezbytně nutné provést rekonstrukci střešní krytiny a klempířských prvků.
Jde o objekt zděné haly s montovanými kazetovými stropy. Budova je cca 8m vysoká, šířka 12,4m a 46,6m dlouhá. Přesný popis prací viz přiložený výkaz výměr.
Obecně bude provedeno následující:
- před zahájením prací dojde k zabezpečení staveniště proti nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob a možnému pádu nečistot a břemen,
- při rekonstrukci doje k očištění stávající střešní asfaltové krytiny od náletů a hrubých nečistot a to mechanicky a následně tlakovou vodou,
- provede se přizvednutí stávajícího vedení hromosvodu, v případě potřeby bude vedení rozpojeno a opětovně spojeno,
- dojde k vyrovnání závětrných lišt na obou štítech,
- bude provedena nová krytina v celoplošném natavení s dostatečným překrytím vzhledem k tomu, že jde o střešní konstrukci ve spádu pouze okolo pěti procent. Nová krytina bude navařena na závětrné lišty a okapové hrany, kde bude „zašpachtlována“,
- dále dojde k demontáži a likvidaci stávajícího žlabu na obou podélných stranách budovy, háky zůstanou. Na stávající háky bude připevněn nový pozinkovaný žlab s novými čely a kotlíky. Kotlíky budou naletovány na stávající svody. Stávající žlaby budou odvezeny a zlikvidovány ve sběrných surovinách.
- Při rekonstrukci je třeba odstranit náletové dřeviny, které se pnou po hromosvodu
Přístup na střešní konstrukci je z obou štítu ocelovým žebříkem.
Práce budou provedeny odborně s důrazem na detaily. Při práci je třeba dbát na bezpečnost práce ve výškách. A dále je třeba dbát na zábor kolem objektů z důvodu pádu možných nečistot a břemen.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy