Smlouva: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 790
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 690 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 834 900,00
Zadávací řízení: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2019

Název (předmět)

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2019

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je sekání travního porostu a odstranění jednoletých náletových dřevin, včetně zajištění odvozu a likvidace bioodpadu, u vybraných objektů bude servis zajištěn bez odvozu bioodpadu, pouze s mulčováním. Údržba bude u objektů prováděna celkem 3x za rok, dle potřeby zadavatele, v rámci realizace projektu „Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2019“.
Předmětem díla je zahradní servis následujících nemovitostí:
Albrechtice, č. ev. 590
Budeničky čp. 39, 40
Březnice čp. 440
Dubno
Hačka čp. 112 v k. ú. Černé Voděrady
Chocenice u Břežan I.
Josef. Důl - Dolní Maxov č. ev. 716
Kolín Na Petříně čp. 230 a čp. 231
Krásná Lípa č. ev. 908
Libice nad Cidlinou - ul. Opolanská
Mladá Boleslav - B. Němcové čp. 604
Mladá Boleslav - Jaselská čp. 145
Sadská – Lázeňská čp. 826
Třebnice čp. 9
Třebnice čp. 34
Třtice – areál

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky a specifikace (příloha č. 5- Návrh smlouvy a příloha č. 6 – Mapy objektů s GPS koordináty, této zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy