Smlouva: Konzultační a další odborné služby v oblasti zpracování technické zadávací dokumentace – Vnitřní integrace úřadu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 672
Evidenční číslo: S-0128/INF/2019
Datum uzavření smlouvy: 22.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 605 000,00
Zadávací řízení: Konzultační a další odborné služby v oblasti zpracování technické zadávací dokumentace – Vnitřní integrace úřadu

Název (předmět)

Konzultační a další odborné služby v oblasti zpracování technické zadávací dokumentace – Vnitřní integrace úřadu

Stručný popis

Zadavatel v letech 2012-2014 implementoval v rámci jako součást projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji podprojekt Vnitřní integrace Krajského úřadu, jeho cílem mj. byla dodávka a implementace ERP (informační systém GINIS®) zastřešující činnosti související s financemi, účetnictvím, evidencí majetku, řízením lidských zdrojů, elektronické zpracování usnesení krajských orgánů atd. Nedílnou součástí je správa ServiceDesku (hlášení a řešení požadavků), IDM (správa uživatelů), AM (řízení aktiv), podpora administrace internetových stránek kraje, propojení na registr smluv atd. S ohledem na vypršení platnosti smlouvy zajišťující podporu dodavatele systému připravuje zadavatel zakázku na zajištění podpory celého systému.
V souvislosti s tím zadavatel poptává touto zakázkou odborné služby na zpracování podrobné technické specifikace pro podporu a provoz projektu Vnitřní integrace úřadu vč. řešení problematiky licencování s možným přechodem na model licencování Enterprise.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy