Smlouva: Výroba knižní publikace Středočeského kraje - 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 641
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 188 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 437 480,00
Zadávací řízení: Výroba knižní publikace Středočeského kraje - 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Název (předmět)

Výroba knižní publikace Středočeského kraje - 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je tisk, resp. výroba knižní publikace pro projekt „100 let české státnosti ve Středočeském kraji“. Zadavatel požaduje zhotovení 6 000 kusů publikací (z toho 5 000 kusů publikace bude zhotoveno v českém jazyce a 1 000 kusů v anglickém jazyce. Další specifikace předmětu plnění je popsána v příloze č. 5 této výzvy.
Zadavatel požaduje, aby publikace v českém jazyce byla zhotovena nejpozději do 30. 9. 2018.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).
Předložení vzorku - V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) Zákona požaduje zadavatel prokázat splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením funkčních vzorků.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy