Smlouva: II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 631
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 672 138,13
Cena v Kč vč. DPH: 16 543 287,14
Zadávací řízení: II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022

Název (předmět)

II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 přes Bakovský potok na silnici II/240 ve Velvarech, při které bude stávající objekt se stavebním stavem stupně VII. – havarijním a vyloučeným veškerým provozem, odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. Po dokončení přestavby mostního objektu bude zrekonstruován přilehlý kryt vozovky na předpolích mostu a obnoven kryt chodníků ze zámkové dlažby (pouze v částech poškozených budováním nového mostu). Realizací dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty silnic a k bezpečnosti provozu po silnicích. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy