Smlouva: Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 586
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 259 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 314 479,00
Zadávací řízení: Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace

Název (předmět)

Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zadavatele, v rámci realizace projektu Modernizace obvodového pláště hlavní budovy.
Předmětem veřejné zakázky je:
• Energetický audit
• Projektová dokumentace pro stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Záborový elaborát
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování ve stavebním řízení
• Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby
• Zajištění věcných břemen
• Autorský dozor
• Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
• Diagnostika stavby
• Odborný posudek k zvláště chráněným synantropním druhům

Zadavatel

  • Úřední název: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
  • IČO: 00875350
  • Poštovní adresa:
    Brjanská 3079
    272 04 Kladno 4

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy