Smlouva: Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - TDS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 565
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 305 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 369 050,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - TDS

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - TDS

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou.
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy

Zadavatel

  • Úřední název: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874671
  • Poštovní adresa:
    Lipník 110
    294 43 Čachovice

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy