Smlouva: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 549
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 33 996 799,78
Cena v Kč vč. DPH: 41 136 127,73
Zadávací řízení: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

Název (předmět)

II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33514 po dopravní značení začátek/konec obce Uhlířské Janovice. Délka úseku 1070,5m.
A rekonstrukce silnice II/335 v úseku od dopravního značení začátek/konec obce po křižovatku se silnicí II/125. Délka úpravy je 502m. V úseku se nachází úrovňový přejezd P5932 železniční trati č. 014 (železniční km 24,892).
Předmětem tohoto stavebního objektu je sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a v příkopech, pročištění a prohloubení příkopů, kácení, napojení hospodářských sjezdů včetně obnovy propustků a rozprostření rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa v úseku km 2,879 – 3,950.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy