Smlouva: II/101 - D10, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 548
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 642 609,76
Cena v Kč vč. DPH: 18 927 557,81
Zadávací řízení: II/101 - D10, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Název (předmět)

II/101 - D10, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je přestavba okružní křižovatky. Stávající tříramenná provizorní okružní křižovatka silnice II/101 s křižovatkovou větví dálnice D10 (exit 10) bude přestavěna na trvalou. Vnější průměr okružní křižovatky je 44,0 m. Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech: tříramenná, průměr středového ostrova 28 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 2,5 m, šířka jízdního pruhu okružní křižovatky 5,50 m včetně vodících proužků. Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy v hraně 15 -19 m, poloměry výjezdových větví 26 - 137 m. Velikost zvoleného poloměru je závislá na úhlu mezi sousedními vjezdy a stávajícím zpevněním. Situační řešení okružní křižovatky umožňuje, při využití plochy dlážděného prstence a srpovité krajnice, průjezd nadrozměrných nákladů, jejichž trasa je vedena po silnici II/101.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy