Smlouva: II/603 Radějovice - Babice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 429
Evidenční číslo: S-3219/DOP/2017
Datum uzavření smlouvy: 26.02.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 45 243 813,75
Cena v Kč vč. DPH: 54 745 014,64
Zadávací řízení: II/603 Radějovice - Babice

Název (předmět)

II/603 Radějovice - Babice

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav silnice II/603 od hr. okresů Praha – východ a Praha - západ v provozním staničení km 6,780 do km 8,226 a od km 12,900 po křižovatku s místní komunikací v osadě Křiváček, kde končí u odbočky na Řehenice v provozním staničení cca 18,88. Celková délka úpravy je 1,445 + 5,98 = 7,43 km. Úprava je navržena ve stávající trase. Úprava je navržena ve stávajícím šířkovém uspořádání. Součástí je rovněž sanace mostů ev.č. 603-012 a 603-014 a přestavba mostu ev.č. 603-013 na propustek.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy