Smlouva: Rekonstrukce rozvodů topení na hlavní budově

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 426
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 590 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 924 011,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce rozvodů topení na hlavní budově

Název (předmět)

Rekonstrukce rozvodů topení na hlavní budově

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je výměna zkorodovaných rozvodů topení a části nefunkčních topenářských prvků v prostorách hlavní budovy. Topný kanál musí rozebrat a vyměnit rozvody topení a zajistit tepelnou izolaci. Práce stavební, výměna rozvodů v kotelně včetně šoupátek a expanzní nádoby.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, výkazy výměr a projektová dokumentace vytápění vč. stávajícího stavu (přílohy č. 5, 6, a 7 této zadávací dokumentace). Projektová dokumentace vytápění vč. stávajícího stavu je zaslána uchazečům elektronicky na vyžádání. Vyžádat si ji účastníci mohou na emailu: reznickova@kr-s.cz.

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874655
  • Poštovní adresa:
    Mnichovo Hradiště, Olšina 1,
    294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637964

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy