Smlouva: Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 425
Datum uzavření smlouvy: 01.03.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 829 803,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 004 062,00

Název (předmět)

Realizace stavby repliky dřevěné kapličky ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je stavba kopie zaniklé historické zvoničky nacházející se původně v lokalitě Nálesí u Petrovic. Půjde o stavbu s dřevěnou rámovou konstrukcí. Základem objektu bude vyšší zvonička na půdorysu cca 3,8 x 1,8 m se 4 štenýři a jehlanovou stříškou. Výška této části zvoničky bude cca 7,5 m. Ve výšce cca 3m bude zvonička doplněna na štenýři uchycenou sedlovou stříškou s vykonzolovanými okapovými vaznicemi. Jeden ze dvou prostorů pod přesahem stříšky bude upraven obedněním jako výklenková kaple. Konstrukce objektu, včetně krovu, bude dřevěná rámová, z tesaných profilů. Část kaple bude obedněna širokými ručně hoblovanými prkny. Spodní stříška bude kryta šindelem na latě, horní jehlanová pozinkovaným plechem bednění. Úprava prostoru kolem zvoničky bude zahrnovat terénní úpravy v ploše 15 x 15 m, přesun stávajícího vystaveného kříže na kamenném podstavci bude realizován do vzdálenosti 5 m, uskuteční se úprava zpevněné komunikace a plochy kolem zvoničky v rozsahu cca 60 m2 (mlatový povrch), poté bude uskutečněn povrchový odvod dešťové vody z takto upravených ploch.

Zadavatel

  • Úřední název: Hornické muzeum Příbram
  • IČO: 00360121
  • Poštovní adresa:
    Náměstí Hynka Kličky 293
    261 01 Příbram

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy