Smlouva: Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov – dopracování PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 421
Evidenční číslo: S-2641/ŠKS/2017
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 298 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 570 580,00
Zadávací řízení: Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov – dopracování PD

Název (předmět)

Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov – dopracování PD

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dopracování 2. nadzemního podlaží nad čelní, nižší částí haly, ve kterém budou prostory pro výuku gymnázia. Dále dopracování venkovního schodiště k hale a spojení mezi halou a budovou Gymnázia Benešov spojovacím krčkem s výtahem. Bude i dovybavena tělocvična.
Objednatel předá dodavateli původní projektovou dokumentaci ve stupni „Zadávací dokumentace stavby“, vyjadřovací zprávy a položkový rozpočet (k této části je již vydáno platné stavební povolení). Objednatel předá dodavateli dispoziční studii, podle které provede dopracování projektové dokumentace.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 5).
Projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly dle přiložené koncepční studie bude zpracována v následujících stupních:
a) Předprojektová příprava
b) Architektonická studie stavby
c) Projektová dokumentace pro územní řízení
d) Projektová dokumentace pro stavební řízení
e) Projektová dokumentace pro provádění stavby
f) Výkaz výměr
g) Položkový rozpočet stavby
h) Dokladová část
i) Zastupování v územním řízení
j) Zastupování ve stavebním řízení
k) Autorský dozor
l) Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele stavby
m) Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy