Smlouva: TDS - BOZP na projekt a realizaci Archeologické interaktivní expozice Stopami věků v areálu SM v Roztokách u Prahy, p. o.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 412
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 542 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 865 820,00
Zadávací řízení: TDS - BOZP na projekt a realizaci Archeologické interaktivní expozice Stopami věků v areálu SM v Roztokách u Prahy, p. o.

Název (předmět)

TDS - BOZP na projekt a realizaci Archeologické interaktivní expozice Stopami věků v areálu SM v Roztokách u Prahy, p. o.

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace projektu „Archeologická interaktivní expozice Stopami věků“, včetně dozoru na aktualizací PD.
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) kontrola průběhu aktualizace původní PD
2) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v
článku 1 přílohy č. 2 smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) v průběhu realizace stavebních prací na stavbě až do řádného provedení stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 přílohy č. 2 smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
4) po předání a převzetí stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 přílohy
č. 2 smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.
Detailní informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
  • IČO: 00069850
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    252 63 Roztoky

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy