Smlouva: Rekonstrukce objektu bývalého internátu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 395
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 243 078,90
Cena v Kč vč. DPH: 5 134 125,47
Zadávací řízení: Rekonstrukce objektu bývalého internátu

Název (předmět)

Rekonstrukce objektu bývalého internátu

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je rekonstrukce objektu bývalého internátu na klubovny, dílny, sály atd. pro DDM Beroun.

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, výkazy výměr a projektová dokumentace (přílohy č. 5, 6, a 7 zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy