Smlouva: Studie rámcového postupu Středočeského kraje v oblasti soutěží na dopravní obslužnost po roce 2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 391
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 480 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 790 800,00
Zadávací řízení: Studie rámcového postupu Středočeského kraje v oblasti soutěží na dopravní obslužnost po roce 2018

Název (předmět)

Studie rámcového postupu Středočeského kraje v oblasti soutěží na dopravní obslužnost po roce 2018

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je závazek účastníka poskytovat zadavateli řádně a včas tyto služby:
a) Analýza a sestavení postupu zajištění železničních výkonů po r. 2019 v rámci Středočeského kraje
b) Analýza a sestavení postupu zajištění autobusových výkonů po r. 2019 v rámci Středočeského kraje
c) Návrh standardů kvality dopravní obsluhy Středočeského kraje
Cílem projektu je sestavení rámcového postupu SČK v oblasti soutěží na dopravní výkony po roce 2019.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy