Smlouva: „Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 381
Datum uzavření smlouvy: 01.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 540 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 863 400,00
Zadávací řízení: „Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice“

Název (předmět)

„Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice“

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace až do projektového stupně dokumentace pro provedení stavby a dále výkon inženýrské činnosti až do získání stavebního povolení pro komunikaci II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice ve staničení 4,47 – 7,00 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy