Smlouva: Pořízení nových kopírovacích strojů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 335
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 736 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 100 560,00
Zadávací řízení: Pořízení nových kopírovacích strojů

Název (předmět)

Pořízení nových kopírovacích strojů

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku 19 kusů barevných kopírovacích strojů (multifunkčních) v rozsahu dle Přílohy č. 1. Účastník nacení také přílohu č. 2, kde uvede jednotkové ceny za požadované typy kopírovacích strojů a cenu celkem. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh rámcové kupní dohody na plnění veřejné zakázky (příloha č. 3).
Zadavatel požaduje dodání kopírovacích strojů postupně formou dílčích dodávek průběžně během doby trvání smluvního vztahu dle skutečné potřeby a skladovací kapacity a to včetně dopravy do budovy KÚ. Cena kopírovacích strojů bude tedy zahrnovat dopravu do sídla objednatele, instalaci a plnohodnotné sady tonerů pro spuštění do provozu. Zadavatel požaduje délku záruční doby na kopírovací stroje min. 24 měsíců.
Dílčí objednávky budou vyžádány písemnou objednávkou. V případě, že bude na trh uveden nástupnický model (tj. model se stejnými nebo vyššími parametry), bude tento stroj dodáván za stejnou (vysoutěženou) nebo nižší cenu.
Objednatel si vyhrazuje právo odebrat i menší objem než je celková hodnota této VZ. Fakturováno bude vždy jen odebrané množství v cenách dle nabídky předložené vybraným dodavatelem.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy