Smlouva: Projektová dokumentace na opravu fasády - Domov Na Zátiší Rakovník

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2898
Evidenční číslo: S-7141/SOC/2023
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 570 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 689 700,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace na opravu fasády - Domov Na Zátiší Rakovník

Název (předmět)

Projektová dokumentace na opravu fasády - Domov Na Zátiší Rakovník

Schválil / podepsal

Mgr. Pavla Karmelitová

Stručný popis

Předmětem plnění je:
1) Zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr na opravu fasády objektu a autorského dozoru.
2) Provedení sond, zajištění znaleckého posudku současného stavu s vazbou na nově zpracovanou projektovou dokumentaci.
3) Zpracování odpovědí na otázky specifikovaných v SoD
4) Zajištění vyjádření stavebního úřadu.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor legislativně právní
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy