Smlouva: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 284
Datum uzavření smlouvy: 01.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 882 458,92
Cena v Kč vč. DPH: 14 377 775,29
Zadávací řízení: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Název (předmět)

Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Stručný popis

Předmětem zakázky je demolice stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavba mostu nového. Současně s výstavbou nového mostu bude patřičně upraveno okolí mostu tak aby most plynule navazoval na okolí. Směrové a výškové vedení komunikace respektuje stávající stav. Světlost nového mostního otvoru bude 15,20m. Celková délka opravované komunikace II/102 včetně mostu je 122m. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy