Smlouva: Úložný systém pro badatelský depozitář GASK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2665
Datum uzavření smlouvy: 06.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 885 650,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 071 636,50
Zadávací řízení: Úložný systém pro badatelský depozitář GASK

Název (předmět)

Úložný systém pro badatelský depozitář GASK

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vybavení badatelského depozitáře GASK úložným systémem, jak je specifikován v této zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 3, a to včetně dopravy, montáže a instalace. Pokud jsou v technické specifikaci – položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) uvedeny obchodní názvy, informujeme o tom, že se jedná o příklad produktu a je možné jej nahradit produktem obdobného charakteru.
Další informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje Návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (Příloha č. 4).

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy