Smlouva: Údržba zeleně a parku GASK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2639
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 018 228,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 232 055,88
Zadávací řízení: Údržba zeleně a parku GASK

Název (předmět)

Údržba zeleně a parku GASK

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je celoroční, pravidelně se opakující údržba parku a zeleně v zázemí sídla Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora. Další informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje Specifikace – položkový rozpočet (Příloha č. 3) a Smlouva o poskytování služeb na plnění Veřejné zakázky (Příloha č. 4). Předmět veřejné zakázky bude realizován v období maximálně dvou let.

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy