Smlouva: Demolice objektu komínu bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2506
Evidenční číslo: S-3226/MAJ/2023
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 749 706,64
Cena v Kč vč. DPH: 907 145,03
Zadávací řízení: Demolice objektu komínu bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice

Název (předmět)

Demolice objektu komínu bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice

Schválil / podepsal

Ing. Jaroslav Řikovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je demolice objektu s průmyslovým komínem bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice nacházející se na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno, včetně předchozího ověření lokace podzemního vedení a zajištění ochrany na místě plnění před zahájením a v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy