Smlouva: Rekonstrukce komunikací v objektu domova pro seniory

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2477
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 790 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 215 900,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce komunikací v objektu domova pro seniory

Název (předmět)

Rekonstrukce komunikací v objektu domova pro seniory

Stručný popis

Oprava a modernizace stávajících komunikací a zpevněných ploch v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb určených pro pojezd vozidel, parkování a pěší provoz za účelem zajištění vhodných povrchů komunikací pro bezpečný provoz a bezpečný pohyb klientů a zaměstnanců domova.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71234454
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    273 05 Smečno

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy