Smlouva: Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2468
Evidenční číslo: 33/48682161/2023
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 139 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 378 190,00
Zadávací řízení: Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu

Název (předmět)

Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu

Schválil / podepsal

Mgr. et Mgr. Josef Povolný

Stručný popis

Předmětem Veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb Zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), který budou součástí dodávky Dodavatele. Pro zabezpečení kontinuálních dodávek požaduje Zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 tun za jeden rok (dále jen „Dodávky“). Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících. Podmínky Dodávek jsou podrobně stanoveny ve Smlouvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
  • IČO: 48682161
  • Poštovní adresa:
    Horní Krnsko 180
    294 31 Krnsko
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 644784

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy