Smlouva: Zpracování změny územního plánu k.ú. Říčany u Prahy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2336
Datum uzavření smlouvy: 15.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 125 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 151 250,00
Zadávací řízení: Zpracování změny územního plánu k.ú. Říčany u Prahy

Název (předmět)

Zpracování změny územního plánu k.ú. Říčany u Prahy

Stručný popis

Změna územního plánu pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje:
p.č. 890/77, orná půda, o výměře 6694 m2,
p.č. 890/80, orná půda, o výměře 7169 m2,
p.č. 905/1, orná půda, o výměře 2930 m2,
p.č. 905/2, orná půda, o výměře 2910 m2,
p.č. 906, orná půda, o výměře 8247,
p.č. 908/1, orná půda, o výměře 3041 m2,
p.č. 916/5, orná půda, o výměře 1557 m2,
p.č. 890/113, orná půda, o výměře 1198 m2,
p.č. 920/9, ostatní plocha, o výměře 113 m2,
p.č. 920/10, ostatní plocha, o výměře 595 m2
p.č. 920/12, ostatní plocha, o výměře 380 m2,
všechny zapsány v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV 6724 pro obec Říčany a katastrální území Říčany u Prahy.
Přesný popis předmětu VZMR je uveden ve smlouvě o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy