Smlouva: Instalační a montážní práce ve výstavních prostorách

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2331
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 324 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 602 040,00
Zadávací řízení: Instalační a montážní práce ve výstavních prostorách

Název (předmět)

Instalační a montážní práce ve výstavních prostorách

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou instalační/deistalační a montážní/demontážní práce ve výstavních prostorách galerie. Jde především o přípravu prostor expozice, montáže/demontáže panelů, výrobu a montáže/demontáže soklů, podstavců a dalšího atypického mobiliáře na základě návrhu architekta výstav, odbornou instalaci a deinstalaci uměleckých děl současného a moderního umění včetně jejich odborného balení k expedici. Předmět veřejné zakázky bude realizován v období maximálně dvou let.
Podrobnější popis prací je uveden v technické specifikaci - položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) této výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy