Smlouva: Výběr dodavatele stavby na akci Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 230
Datum uzavření smlouvy: 22.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 25 498 466,00
Cena v Kč vč. DPH: 30 853 144,00
Zadávací řízení: Výběr dodavatele stavby na akci Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk

Název (předmět)

Výběr dodavatele stavby na akci Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Dojde k výměně původních oken za nové s izolačním zasklením, dále k zateplení pláště budov kontaktním tepelně-izolačním systémem a k zateplení střech objektů. Dále dojde k výměně osvětlení v budově VÚS a úpravě rozvodů vytápění.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
  • IČO: 14451026
  • Poštovní adresa:
    V Kolonii 1804
    288 02 Nymburk

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy