Smlouva: Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2137
Evidenční číslo: S-7500/DOP/2022
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 760 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 10 599 600,00
Zadávací řízení: Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD

Název (předmět)

Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD

Stručný popis

A) Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (Zaměření, podrobný geotechnický průzkum a další průzkumy pro DUSP). B) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) C) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání společného povolení v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy. Součástí prací je rovněž majetkoprávní příprava stavby. D) Technická pomoc objednateli (výkon AD, při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, v rámci majetkoprávního projednání).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy