Smlouva: PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky - opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2099
Evidenční číslo: 276/00069850/2022
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 180 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 427 800,00
Zadávací řízení: PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky - opakování

Název (předmět)

PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky - opakování

Schválil / podepsal

PhDr. Zita Suchánková

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je koncepční řešení revitalizace hospodářského dvora s ohledem na výstavní a společenské aktivity a úpravy parku a vypracování PD pro stavebního povolení, projednání dokumentace a zajištění vydání stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně podrobného rozpočtu stavby.
Původně gotická vodní tvrz upravená v renesančním stylu je obklopená vodním příkopem, na nějž navazuje z jižní strany volně řešený park vysazený v polovině 20. století a na severu se nachází bývalý hospodářský dvůr. Hradební příkop je zatravněn. Celková rozloha řešeného území je 13 300 m2.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
  • IČO: 00069850
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    252 63 Roztoky

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy