Smlouva: „II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody“ - PD - opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2089
Evidenční číslo: S-6149/DOP/2022
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 029 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 245 090,00
Zadávací řízení: „II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody“ - PD - opakování

Název (předmět)

„II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody“ - PD - opakování

Stručný popis

Vyhotovení
a) Dokumentace ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, podrobný geotechnický průzkum a doplnění GTP, hlukové, rozptylové a další studie uvedené v Rámcové smlouvě a nutné k zajištění vydání společného povolení stavby.
b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.., ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání ÚR A SP v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy. Součástí prací je rovněž majetkoprávní příprava stavby.
d) Technická pomoc objednateli (výkon AD, při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, v rámci majetkoprávního projednání).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy