Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2068
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 702 254,54
Cena v Kč vč. DPH: 849 728,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce Chlum u Nepřevázky, (dále jen „ZCHÚ“), k. ú. Nepřevázka, k. ú. Sýčina, okres Mladá Boleslav

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy