Smlouva: REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA - 2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2052
Datum uzavření smlouvy: 12.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 947 676,50
Cena v Kč vč. DPH: 1 146 688,56
Zadávací řízení: REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA - 2

Název (předmět)

REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA - 2

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA - 2 (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Kupní smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka tepelného čerpadla/čerpadel pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 (dále jen Zařízení). Zařízení bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis Zařízení určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy