Smlouva: Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatické řízení traktoru, simulace dalších zemědělských strojů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1979
Evidenční číslo: 315/61666451/2022
Datum uzavření smlouvy: 03.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 715 860,00
Cena v Kč vč. DPH: 866 190,60
Zadávací řízení: Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatické řízení traktoru, simulace dalších zemědělských strojů

Název (předmět)

Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatické řízení traktoru, simulace dalších zemědělských strojů

Schválil / podepsal

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Stručný popis

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je jednak dodávka automatického řízení traktoru včetně instalace všech komponent a zaškolení určených osob a dále instalace kompletní simulace pro secí stroj, postřikovač, rozmetadlo včetně zaškolení zadavatelem určených osob. Dodání do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Pouze elektronické nabídky lze podat přes E-ZAK nejdéle do 28.4.2022 do 13:00 hod. Nabídku nelze podat v listinné podobě.

Zadavatel

  • Úřední název: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  • IČO: 61664651
  • Poštovní adresa:
    Mendelova 131
    256 01 Benešov

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy