Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1974
Evidenční číslo: S-3149/OŽP/2022
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 753 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 121 130,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí

Schválil / podepsal

Ing. Simona Jandurová

Stručný popis

Managementové zásahy v PR Roztocký háj – Tiché údolí. Bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy