Smlouva: Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1967
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 995 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 995 000,00
Zadávací řízení: Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín

Název (předmět)

Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem „Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby.
Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb - dopravy, ubytování a tlumočení pro žáky a pedagogy Střední odborné školy stavební a Středního odborné učiliště stavebního, Kolín II, Pražská 112 (dále jen „Doprava a ubytování“). Služby budou poskytnuty dle podmínek podrobně stanovených v Specifikaci veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy