Smlouva: Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1942
Evidenční číslo: S-2166/OŽP/2022
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 236 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 236 000,00
Zadávací řízení: Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry

Název (předmět)

Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry

Schválil / podepsal

Mgr. Jana Skopalíková

Stručný popis

Managementové zásahy v EVL Polabské hůry. Detailní informace o předmětu plnění této části VZ obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (dále jen „Závazný návrh smlouvy“ nebo „Smlouva“), která je přílohou č. 3b zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy