Smlouva: Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most studie

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1910
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00

Název (předmět)

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most studie

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování technické studie proveditelnosti na výstavbu cyklistické
infrastruktury v koridoru dálkové páteřní cyklotrasy Labská stezka v úseku od zakončení
připravované cyklostezky s předpokladem realizace v letech 2021 - 2022 na pravém břehu Labe k
začátku stávající cyklostezky navazující na místní komunikaci Na Zátoni v Kostelci nad Labem.
Celková délka řešené cyklotrasy je 1,7 km a celková délka předpokládané nové výstavby nové
cyklistické komunikace je 675 m. Uvedená nová cyklistická komunikace bude navazovat na 2
stávající cyklostezky, na 1 připravovanou cyklostezku na pravém břehu a na trasu vedenou po
místních komunikacích s nízkou intenzitou motorové dopravy na levém břehu a ve spojení s nimi
vytvoří bezpečnou cyklistickou komunikaci pro překonání toku řeky Labe. Projekt je prioritním
úsekem Labské stezky k výstavbě v Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017 - 2023.
Příslušný projektový záměr byl schválen Radou Středočeského kraje k pro předložení do IROP /ITI
a je součástí v zásobníku akcí 2021+ spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor veřejné mobility
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy