Smlouva: Renovace bytů v objektech Budeničky čp. 39 a Budeničky čp. 40

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1902
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 895 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 029 940,00
Zadávací řízení: Renovace bytů v objektech Budeničky čp. 39 a Budeničky čp. 40

Název (předmět)

Renovace bytů v objektech Budeničky čp. 39 a Budeničky čp. 40

Stručný popis

Renovace čtyř bytů nacházejících se v bytových domech na adrese Budeničky čp.39 – bydlení, nacházející se na pozemku st.p.č. 136 o výměře 166 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a Budeničky, č.p. 40 – bydlení, nacházející se na pozemku st.p.č. 137 o výměře 166 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný na LV 154 pro obec Šlapanice a katastrální území Šlapanice v Čechách

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku a hospodářské správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy