Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1750
Evidenční číslo: S-3097/OŽP/2021
Datum uzavření smlouvy: 17.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 57 851,00
Cena v Kč vč. DPH: 70 000,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce Paterovské stráně

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy