Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Číčovický kamýk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1725
Evidenční číslo: S-1502/OŽP/2021
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 61 479,30
Cena v Kč vč. DPH: 74 390,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Číčovický kamýk

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Číčovický kamýk

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce Číčovický kamýk.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy